• آدرس ایمیل :
 •  
 • کلمه عبور :
 •  

دسترسی و جستجوی کتاب در سایت ناشرین

سه شنبه 19 اردیبهشت 1396 11573 بازدید کننده گروه دسته بندی نشدهکاربران گرامی

برای دسترسی و جستجوی کتاب های مورد نیاز شما میتوانید از پایگاه های زیر نیز که از معتبرترین ناشرین بین المللی کتاب می باشند  استفاده نمایید و کتاب های مورد نیاز خود را از طریق فرم سفارش در بخش دسترسی به کتاب های الکترونیکی یا ایمیل ما  درخواست دهید. هزینه  کتاب نیز 8000 تومان می باشد.

لیست پایگاه هایی  کتاب  به صورت زیر می باشد.

کتب سایر ناشرین از قسمت دسترسی به کتب دیجیتال قابل دانلود می باشد.

 

 1. Sciencedirect
 2. Springer         
 3. Wiley          
 4. Taylor & Francis eBooks 
 5. IEEE
 6. Hanser
 7. Cambridge Ebooks
 8. Jstor
 9. Emerald Insight
 10. RSC (Royal Society of Chemistry)
 11. ICE Virtual Library
 12. World Scientific
 13. SPIE
 14. CRCnetBASE
 15. De Gruyter
 16. Palgrave *
 17. Thieme Ebooks
 18. Brill
 19. ASME (مقالات، کتاب ها، و کنفرانسها)
 20. ASCE American Society for Civil Engineers ( مقالات، کتاب ها، و کنفرانسها)
 21. AIAA(American Institute of Aeronautics and Astronautics )مقالات، کتاب ها، استانداردها، و کنفرانسها)
 22. IGI Global (دسترسی به تمام کتاب ها،)
 23. SAE (دسترسی به تمام کتاب ها و استاندارد ها،)
 24. IOS Press
 25. Karger
 26. American Society for Microbiology (ASM)
 27. MIT Press
 28. Project MUSE
 29. Cambridge Ebooks
 30. Geoscienceworld
 31. bloomsburycollections (Bloomsbury Academi & Hart Publishing)
 32. Jaypee Brothers (پزشکی)

 

 


برچسب ها
،
دسترسی و جستجوی کتاب در سایت ناشریننوین لیب5/9/2017کاربران گرامی برای دسترسی و جستجوی کتاب های مورد نیاز شما میتوانید از پایگاه های زیر نیز که از معتبر ... کاربران گرامی برای دسترسی و جستجوی کتاب های مورد نیاز شما میتوانید از پایگاه های زیر نیز که از معتبرترین ناشرین بین المللی کتاب می باشند  استفاده نمایید و کتاب های مورد نیاز خود را از طریق فرم سفارش در بخش دسترسی به کتاب های الکترونیکی یا ایمیل ما  درخواست دهید. هزینه  کتاب نیز 8000 تومان می باشد. لیست پایگاه هایی  کتاب  به صورت زیر می باشد.کتب سایر ناشرین از قسمت دسترسی به کتب دیجیتال قابل دانلود می باشد. Sciencedirect Springer          Wiley          Taylor & Francis eBooks  IEEEHanserCambridge EbooksJstor Emerald Insight RSC (Royal Society of Chemistry)ICE Virtual Library World Scientific SPIE CRCnetBASE De Gruyter Palgrave *Thieme EbooksBrillASME (مقالات، کتاب ها، و کنفرانسها)ASCE American Society for Civil Engineers ( مقالات، کتاب ها، و کنفرانسها)AIAA(American Institute of Aeronautics and Astronautics )مقالات، کتاب ها، استانداردها، و کنفرانسها)IGI Global (دسترسی به تمام کتاب ها،)SAE (دسترسی به تمام کتاب ها و استاندارد ها،)IOS PressKargerAmerican Society for Microbiology (ASM)MIT PressProject MUSECambridge EbooksGeoscienceworldbloomsburycollections (Bloomsbury Academi & Hart Publishing)Jaypee Brothers (پزشکی)  5.0