• آدرس ایمیل :
  •  
  • کلمه عبور :
  •  

دانلود رایگان مقاله رشته مدیریت | دانلود رایگان مقاله رشته حسابداری و اقتصاد | دانلود رایگان کتابهای رشته مدیریت |دانلود رایگان کتابهای رشته حسابداری و اقتصاد | پايگاههاي اطلاعاتي - Emerald

پنج شنبه 6 آبان 1395 3092 بازدید کننده گروه دسته بندی نشده

نام پایگاه انتشاراتی: EMERALD (امرالد) نام شرکت مادر: MCB UP Ltd سابقه انتشارات: Emerald نام تجاری شرکت MCB است که به عنوان شرکت انتشاراتی مستقل در سال ۱۹۶۷ در انگلستان تاسیس شده است. نوع اطلاعات: نشریات الکترونیکی (E- Journals) و پایگاه اطلاعاتی الکترونیکی (E-Databases) تعداد نشریات الکترونیکی: بیش از ۱۰۰ نشریه الکترونیکی تعداد پایگاههای اطلاعاتی: ۸ موردپايگاههاي اطلاعاتي - Emerald

نام پایگاه انتشاراتی: EMERALD (امرالد)

نام شرکت مادر: MCB UP Ltd

سابقه انتشارات: Emerald نام تجاری شرکت MCB است که به عنوان شرکت انتشاراتی مستقل در سال ۱۹۶۷ در انگلستان تاسیس شده است.    

نوع اطلاعات: نشریات الکترونیکی (E- Journals) و پایگاه اطلاعاتی الکترونیکی (E-Databases)

تعداد نشریات الکترونیکی: بیش از ۱۰۰ نشریه الکترونیکی

تعداد پایگاههای اطلاعاتی: ۸ مورد

 

خدمات الکترونیکی دیگر: هشدار و اطلاع رسانی در مورد منابع جدید (Alert srvices)

موضوع اصلی: مدیریت؛ کسب و کار؛ کتابداری و اطلاع رسانی

نوع دسترسی: اینترنت

زبان: انگلیسی

پوشش موضوعی: حسابداری؛ حسابرسی و اقتصاد؛ مدیریت اطلاع رسانی؛ توسعه و مدیریت مجموعه های کتابخانه ای؛ مدیریت کتابخانه ای؛ مدیریت تدارکات و زنجیره عرضه؛ بازاریابی؛ مدیریت عملیات و تولید؛ مدیریت  پلیس؛ مدیریت بخش عمومی؛ مدیریت کیفیت؛ آموزش؛ محیط ساختمانی؛ پیگیری توسعه حرفه ای؛ آموزش؛ مهندسی و علوم مواد؛ مدیریت محیط ریست؛ غذا و تغذیه؛ مدیریت عمومی؛ مدیریت مراقبت های بهداشت؛ مدیریت منابع انسانی؛

محصولات امرالد:

Emerald Full-text  .۱ (متن کامل) با پوشش موضوعی: مدیریت، مدیریت منابع انسانی، بازاریابی، کتابداری، مهندسی مکانیک، الکترونیک و مهندسی الکترونیک

 Emerald Journals  .۲ (نشریات امرالد) با پوشش موضوعی: مجله های معتبر مدیریتی در زمینة مدیریت، مدیریت کتابداری و اطلاع‌رسانی به همراه مهندسی، علوم کاربردی و تکنولوژی

 Emerald Management Reviews .۳ (بررسی های مدیریتی) با پوشش موضوعی: مدیریت، مدیریت منابع انسانی، مدیریت اطلاعات، کیفیت، استراتژی، بازاریابی، حسابداری و امور مالی

  Emerald Abstracts  .۴(چکیده امرالد) شامل:

  • ۱۰۰۰۰۰ خلاصه مقاله از ۱۵۰ عنوان نشریه: International Civil Engineering Abstract 
  • Computer Abstracts International Database :خلاصه مقالات ۲۰۰ مجله در زمینه علوم کامپیوتر
  • Computer and Communication Security Abstracts :شامل ۶۰۰۰ خلاصه مقاله از ۱۰۰ مجله و ۴۰ کنفرانس

روشهای جستجو: جستجوی سریع، جستجوی پیشرفته، جستجوی مروری

برای ورود به این پایگاه بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

http://www.emeraldinsight.com


دانلود رایگان مقاله رشته مدیریت | دانلود رایگان مقاله رشته حسابداری و اقتصاد | دانلود رایگان کتابهای رشته مدیریت |دانلود رایگان کتابهای رشته حسابداری و اقتصاد | پايگاههاي اطلاعاتي - Emeraldنوین لیب10/27/2016پايگاههاي اطلاعاتي - Emeraldنام پایگاه انتشاراتی: EMERALD (امرالد)نام شرکت مادر: MCB ... پايگاههاي اطلاعاتي - Emeraldنام پایگاه انتشاراتی: EMERALD (امرالد)نام شرکت مادر: MCB UP Ltdسابقه انتشارات: Emerald نام تجاری شرکت MCB است که به عنوان شرکت انتشاراتی مستقل در سال ۱۹۶۷ در انگلستان تاسیس شده است.    نوع اطلاعات: نشریات الکترونیکی (E- Journals) و پایگاه اطلاعاتی الکترونیکی (E-Databases)تعداد نشریات الکترونیکی: بیش از ۱۰۰ نشریه الکترونیکیتعداد پایگاههای اطلاعاتی: ۸ مورد خدمات الکترونیکی دیگر: هشدار و اطلاع رسانی در مورد منابع جدید (Alert srvices)موضوع اصلی: مدیریت؛ کسب و کار؛ کتابداری و اطلاع رسانینوع دسترسی: اینترنتزبان: انگلیسیپوشش موضوعی: حسابداری؛ حسابرسی و اقتصاد؛ مدیریت اطلاع رسانی؛ توسعه و مدیریت مجموعه های کتابخانه ای؛ مدیریت کتابخانه ای؛ مدیریت تدارکات و زنجیره عرضه؛ بازاریابی؛ مدیریت عملیات و تولید؛ مدیریت  پلیس؛ مدیریت بخش عمومی؛ مدیریت کیفیت؛ آموزش؛ محیط ساختمانی؛ پیگیری توسعه حرفه ای؛ آموزش؛ مهندسی و علوم مواد؛ مدیریت محیط ریست؛ غذا و تغذیه؛ مدیریت عمومی؛ مدیریت مراقبت های بهداشت؛ مدیریت منابع انسانی؛محصولات امرالد:Emerald Full-text  .۱ (متن کامل) با پوشش موضوعی: مدیریت، مدیریت منابع انسانی، بازاریابی، کتابداری، مهندسی مکانیک، الکترونیک و مهندسی الکترونیک Emerald Journals  .۲ (نشریات امرالد) با پوشش موضوعی: مجله های معتبر مدیریتی در زمینة مدیریت، مدیریت کتابداری و اطلاع‌رسانی به همراه مهندسی، علوم کاربردی و تکنولوژی Emerald Management Reviews .۳ (بررسی های مدیریتی) با پوشش موضوعی: مدیریت، مدیریت منابع انسانی، مدیریت اطلاعات، کیفیت، استراتژی، بازاریابی، حسابداری و امور مالی  Emerald Abstracts  .۴(چکیده امرالد) شامل:۱۰۰۰۰۰ خلاصه مقاله از ۱۵۰ عنوان نشریه: International Civil Engineering Abstract Computer Abstracts International Database :خلاصه مقالات ۲۰۰ مجله در زمینه علوم کامپیوترComputer and Communication Security Abstracts :شامل ۶۰۰۰ خلاصه مقاله از ۱۰۰ مجله و ۴۰ کنفرانسروشهای جستجو: جستجوی سریع، جستجوی پیشرفته، جستجوی مروریبرای ورود به این پایگاه بر روی لینک زیر کلیک نمایید:http://www.emeraldinsight.com5.0