• آدرس ایمیل :
  •  
  • کلمه عبور :
  •  

دانلود رایگان مقاله رشته پزشکی -پايگاههاي اطلاعاتي DOJA - دانلود رایگان کتاب های رشته پزشکی -دانلود رایگان مقاله انگلیسی رشته پزشکی -ءDownload Medical ebooks

سه شنبه 11 آبان 1395 3138 بازدید کننده گروه دسته بندی نشده

با توجه به اهمیت روز افزون مجلات در امر پژوهش و نیز افزایش دسترس پذیری این منابع از طریق شبكه جهانی (اینترنت)، راهنمای مجلات دسترسی آزاد (DOAJ) برای استفاده پژوهشگران محترم معرفی می گردد: در این پایگاه كه با نام اختصاری DOAJ شناخته شده و از طریق آدرس www.doaj.org قابل دسترسی است، محققان می توانند به تعداد زیادی از مجلات الكترونیك رایگان در تمامی حوزه ها به زبان انگلیسی و تعدادی از زبان های دیگر به صورت تمام متن دسترسی داشته باشند. پایگاه DOAJ اكنون با بیش از 4500 عنوان مجله و هزاران مقاله به عنوان یكی از بزرگ ترین و شناخته شده ترین فهرست مجلات پژوهشی با دسترسی كاملاً آزاد و رایگان است و بیشتر از 10 درصد مجلات بررسی شده جهان اكنون در این پایگاه وجود دارد.با توجه به اهمیت روز افزون مجلات در امر پژوهش و نیز افزایش دسترس پذیری این منابع از طریق شبكه جهانی (اینترنت)، راهنمای مجلات دسترسی آزاد (DOAJ) برای استفاده پژوهشگران محترم معرفی می گردد:
در این پایگاه كه با نام اختصاری DOAJ شناخته شده و از طریق آدرس www.doaj.org قابل دسترسی است، محققان می توانند به تعداد زیادی از مجلات الكترونیك رایگان در تمامی حوزه ها به زبان انگلیسی و تعدادی از زبان های دیگر به صورت تمام متن دسترسی داشته باشند.
پایگاه DOAJ اكنون با بیش از 4500  عنوان مجله و هزاران مقاله به عنوان یكی از بزرگ ترین و شناخته شده ترین فهرست مجلات پژوهشی با دسترسی كاملاً آزاد و رایگان است و بیشتر از 10 درصد مجلات بررسی شده جهان اكنون در این پایگاه وجود دارد.  

  • ویژگی های پایگاه  doaj:

1. تمام مجلات این پایگاه به صورت رایگان و تمام متن و بدون محدودیت دسترس پذیرند.
2. پایگاه مذكور پایگاهی جامع بوده و تمام موضوعات علمی را دربر می گیرد.
3. پایگاه DOAJ  دارای ساختاری ساده بوده و دسترسی به متن مقالات آن بسیار راحت است.
4. همه عناوین در پایگاه DOAJ روزآمد هستند و مجلاتی كه دیگر منتشر نمی شوند، از این پایگاه حذف می گردند؛ مگر اینكه عناوین دیگری جایگزین آنها شده باشد؛ و این رویكرد، مزیت آشكاری است، زیرا در این صورت می توان از فهرست عناوین موجود در این پایگاه برای پی بردن به وجود مجلات جاری و فعالِ دسترسیِ آزاد استفاده كرد.
5. یكی از نقاط قوت راهنمای مجلات دسترسی آزاد، تنوع آن است؛ در واقع این پایگاه مجلات را به تمام زبانها در بردارد و اكنون در این پایگاه، زبان انگلیسی رایج ترین زبان است. این عناوین در پایگاه، گستره كاملی از حوزه های دانشگاهی را پوشش می دهند.

  • روش جستجو و یافتن مطالب:

در مورد این که چگونه می توان در این پایگاه به جستجو پرداخت و چه اطلاعاتی را درمورد یك مجله یا یك مقاله می توان در راهنما یافت، باید گفت:

2. در صفحه اصلی این پایگاه با استفاده از سیستم جستجوی مجلات ( Find Journal) می توان از طریق همه فیلدهای موجود در پیشینه مجلات به جستجوی آنها پرداخت. این فیلدها عبارت است از: عنوان مجله، ISSN، سال شروع (زمانی كه مجله به صورت الكترونیكی و تمام متن و دسترسی آزاد درآمده است)،سال پایان (البته درصورتی كه یك مجله جای خود را به عنوان دیگری داده باشد)، موضوع، كلیدواژه ها(كلیدواژه های موضوع مجله)، ناشر، كشور ،(كشور محل نشر و زبان (زبان متن مقالات.)
2. در صفحه اصلی این پایگاه با استفاده از گزینه جستجوی مقالات (find Articles)،  می توان مجلات را در سطح مقاله هم جستجو كرد. البته باید توجه داشت كه همه مجلات در این پایگاه در سطح مقاله قابل جستجو نیستند و فقط مجلاتی كه در جلوی عنوان آنها عبارت( DOAJ Content ) درج گردیده(در حال حاضر1328 عنوان مجله)، دارای این قابلیت می باشند. در هر صورت مقالات قابل جستجو را از طریق فیلدهای زیر می توان جستجو كرد: عنوان مقاله، عنوان مجله، ISSN، نویسنده مقاله، كلید واژه ها و چكیده مقاله. درجستجوی مقالات می توان از عملگرهای بولی نیز استفاده كرد. این عملگرها  عبارتنداز (:AND،OR،NOT.)

در منوی سمت چپ در صفحه اصلی، گزینه ای به نام عناوین جدید (New itles) وجود دارد كه با استفاده از آن می توان فهرست جدیدترین عناوین افزوده شده به پایگاه را در 30 روز اخیر مشاهده كرد؛ این فهرست به طور خودكار روزآمد می شود.

  • موضوعات در پایگاه DOAJ :

پایگاه DOAJ به صورت جامع تمام موضوعات علمی را دربر می گیرد. موضوعات در پایگاه DOAJ براساس یك سلسله مراتب مبتنی بر رشته سازماندهی می شوند. در صفحه اصلی این پایگاه موضوعات به 17 حوزه کلی تقسیم شده که کاربر با کلیک کردن بر روی هر یک از آن ها می تواند به موضوعات به صورت خاص تر دسترسی یابد.علاوه بر این،  چنانچه كاربر برروی گزینه (Expand Subject Tree ) در صفحه اصلی كلیك كند، فهرست كاملی از  موضوعات کلی، موضوعات اخص و تعداد مجلات را می یابد که با کلیک کردن برروی هریک از این موضوعات، فهرستی از مجلات دسترسی آزاد در آن حوزه ظاهر می شود.

 لینک دسترسی به پایگاه : DOAJ

http://www.doaj.org


دانلود رایگان مقاله رشته پزشکی -پايگاههاي اطلاعاتي DOJA - دانلود رایگان کتاب های رشته پزشکی -دانلود رایگان مقاله انگلیسی رشته پزشکی -ءDownload Medical ebooksنوین لیب11/1/2016با توجه به اهمیت روز افزون مجلات در امر پژوهش و نیز افزایش دسترس پذیری این منابع از طریق شبكه جهانی ... با توجه به اهمیت روز افزون مجلات در امر پژوهش و نیز افزایش دسترس پذیری این منابع از طریق شبكه جهانی (اینترنت)، راهنمای مجلات دسترسی آزاد (DOAJ) برای استفاده پژوهشگران محترم معرفی می گردد: در این پایگاه كه با نام اختصاری DOAJ شناخته شده و از طریق آدرس www.doaj.org قابل دسترسی است، محققان می توانند به تعداد زیادی از مجلات الكترونیك رایگان در تمامی حوزه ها به زبان انگلیسی و تعدادی از زبان های دیگر به صورت تمام متن دسترسی داشته باشند. پایگاه DOAJ اكنون با بیش از 4500  عنوان مجله و هزاران مقاله به عنوان یكی از بزرگ ترین و شناخته شده ترین فهرست مجلات پژوهشی با دسترسی كاملاً آزاد و رایگان است و بیشتر از 10 درصد مجلات بررسی شده جهان اكنون در این پایگاه وجود دارد.  ویژگی های پایگاه  doaj: 1. تمام مجلات این پایگاه به صورت رایگان و تمام متن و بدون محدودیت دسترس پذیرند.2. پایگاه مذكور پایگاهی جامع بوده و تمام موضوعات علمی را دربر می گیرد.3. پایگاه DOAJ  دارای ساختاری ساده بوده و دسترسی به متن مقالات آن بسیار راحت است.4. همه عناوین در پایگاه DOAJ روزآمد هستند و مجلاتی كه دیگر منتشر نمی شوند، از این پایگاه حذف می گردند؛ مگر اینكه عناوین دیگری جایگزین آنها شده باشد؛ و این رویكرد، مزیت آشكاری است، زیرا در این صورت می توان از فهرست عناوین موجود در این پایگاه برای پی بردن به وجود مجلات جاری و فعالِ دسترسیِ آزاد استفاده كرد.5. یكی از نقاط قوت راهنمای مجلات دسترسی آزاد، تنوع آن است؛ در واقع این پایگاه مجلات را به تمام زبانها در بردارد و اكنون در این پایگاه، زبان انگلیسی رایج ترین زبان است. این عناوین در پایگاه، گستره كاملی از حوزه های دانشگاهی را پوشش می دهند. روش جستجو و یافتن مطالب:در مورد این که چگونه می توان در این پایگاه به جستجو پرداخت و چه اطلاعاتی را درمورد یك مجله یا یك مقاله می توان در راهنما یافت، باید گفت: 2. در صفحه اصلی این پایگاه با استفاده از سیستم جستجوی مجلات ( Find Journal) می توان از طریق همه فیلدهای موجود در پیشینه مجلات به جستجوی آنها پرداخت. این فیلدها عبارت است از: عنوان مجله، ISSN، سال شروع (زمانی كه مجله به صورت الكترونیكی و تمام متن و دسترسی آزاد درآمده است)،سال پایان (البته درصورتی كه یك مجله جای خود را به عنوان دیگری داده باشد)، موضوع، كلیدواژه ها(كلیدواژه های موضوع مجله)، ناشر، كشور ،(كشور محل نشر و زبان (زبان متن مقالات.)2. در صفحه اصلی این پایگاه با استفاده از گزینه جستجوی مقالات (find Articles)،  می توان مجلات را در سطح مقاله هم جستجو كرد. البته باید توجه داشت كه همه مجلات در این پایگاه در سطح مقاله قابل جستجو نیستند و فقط مجلاتی كه در جلوی عنوان آنها عبارت( DOAJ Content ) درج گردیده(در حال حاضر1328 عنوان مجله)، دارای این قابلیت می باشند. در هر صورت مقالات قابل جستجو را از طریق فیلدهای زیر می توان جستجو كرد: عنوان مقاله، عنوان مجله، ISSN، نویسنده مقاله، كلید واژه ها و چكیده مقاله. درجستجوی مقالات می توان از عملگرهای بولی نیز استفاده كرد. این عملگرها  عبارتنداز (:AND،OR،NOT.)در منوی سمت چپ در صفحه اصلی، گزینه ای به نام عناوین جدید (New itles) وجود دارد كه با استفاده از آن می توان فهرست جدیدترین عناوین افزوده شده به پایگاه را در 30 روز اخیر مشاهده كرد؛ این فهرست به طور خودكار روزآمد می شود. موضوعات در پایگاه DOAJ :پایگاه DOAJ به صورت جامع تمام موضوعات علمی را دربر می گیرد. موضوعات در پایگاه DOAJ براساس یك سلسله مراتب مبتنی بر رشته سازماندهی می شوند. در صفحه اصلی این پایگاه موضوعات به 17 حوزه کلی تقسیم شده که کاربر با کلیک کردن بر روی هر یک از آن ها می تواند به موضوعات به صورت خاص تر دسترسی یابد.علاوه بر این،  چنانچه كاربر برروی گزینه (Expand Subject Tree ) در صفحه اصلی كلیك كند، فهرست كاملی از  موضوعات کلی، موضوعات اخص و تعداد مجلات را می یابد که با کلیک کردن برروی هریک از این موضوعات، فهرستی از مجلات دسترسی آزاد در آن حوزه ظاهر می شود.  لینک دسترسی به پایگاه : DOAJ http://www.doaj.org5.0