• آدرس ایمیل :
  •  
  • کلمه عبور :
  •  

پايگاههاي اطلاعاتي -Reaxys - دانلود مقالات لاتین- دانلود رایگان مقاله علمی- سایت دانلود رایگان مقاله- دانلود کتاب های علمی دانشگاهی - دانلود کتاب هیا علمی لاتین

شنبه 15 آبان 1395 4016 بازدید کننده گروه دسته بندی نشده

يك پايگاه شيمي وب - پايه مي باشد كه براي محققان امكان جستجو در حوزه شيمي و علوم وابسته را فراهم مي اورد. اين پايگاه با انجام جستجوهايي منسجم به منظور كشف واكنشها و مواد شيميايي با طراحي سنتز و منبع شيميايي طراحي شده است .اين پايگاه به دانشمندان شيمي زمان بيشتري براي خلاقيت و ابتكار ميدهد و آنها را قادر ميسازد تا در دنياي رقابت براي رسيدن به اهداف خود پيشگام باشند . تعامل در اين پايگاه با دقت بسيار طراحي و برنامه ريزي شده است تا استفاده پذيري بالايي داشته باشد .پايگاههاي اطلاعاتي -Reaxys


Reaxys يك پايگاه شيمي وب - پايه مي باشد كه براي محققان امكان جستجو در حوزه شيمي و علوم وابسته را فراهم مي اورد. اين پايگاه با انجام جستجوهايي منسجم به منظور كشف واكنشها و مواد شيميايي با طراحي سنتز و منبع شيميايي طراحي شده است .اين پايگاه به دانشمندان شيمي زمان بيشتري براي خلاقيت و ابتكار ميدهد و آنها را قادر ميسازد تا در دنياي رقابت براي رسيدن به اهداف خود پيشگام باشند . تعامل در اين پايگاه با دقت بسيار طراحي و برنامه ريزي شده است تا استفاده پذيري بالايي داشته باشد .

اين پايگاه اطلاعات با كيفيت بالا و استثنايي را فراهم مي آورد ، اطلاعاتي درباره واكنشهاي شيميايي و سنتز ، داده هاي كتابشناختي در تحقيقات شيمي آلي ، شيمي معدني ، تركيبات شيمي آلي فلزي ، ويژگيهاي واقعي و غيره.پوشش تاريخي اين پايگاه به 1771 تا اكنون مي رسد و بنابراين اين پايگاه اطلاعات مهم متون شيمي و پروانه هاي ثبت اختراع را شامل مي شود .فهرستي از ژورنالها و پروانه هاي ثبت اختراع تحت پوشش پايگاه Reaxys از طريق لينك زير قابل مشاهده است

.https://www.reaxys.com/info/files/Reaxys_Coverage.pdf


ميان پايگاه Reaxys . و پايگاه Sciencedirect كنش متقابل وجود دارد كه اين قابليت اكتشاف ساختارهاي شيميايي را بهبود مي بخشد . پايگاه Reaxys براي محققان اطلاعات بي نظيري در رابطه با اكتشاف واكنشها و تركيبات داده ها فراهم مي آورد و Science direct دستيابي به متون اصلي مورد اطمينان از قبيل متن كامل مقالات داوري شده و بخشهاي كتابهاي با تاثير بالارا فراهم مي سازد .

مقاله اي كه در siencedirect منتشر مي شود داراي محتوايي غني است و خواننده را قادر ميسازد تا مستقيما به ارزشيابي اهميت تركيبات ارائه شده در تحقيقش بپردازد . محقق مي تواند محتواي مقاله را بصورت مستقيم بفهمد و به محتويات جاري در Reaxys پيوند بزند ، كه باعث مي شود هر دونفر يعني خواننده و محقق به افزايش توليد تحقيقاتي بپردازند.

استفاده كنندگان از پايگاه Reaxys چهار گروه عمده از محققين در رشته هاي زير هستند كه شامل موارد زير هستند :

شيمي سنتز: عمق داده هاي شيمي موجود در پايگاه امكان خوبي را براي شما فراهم مي اورد كه به ارزيابي و طراحي بهترين راه و روش ممكن براي سنتز تركيب مورد نظر خود دست يابيد. دانشمندان شيمي سنتز از امكانات سايت بهره مند مي شوند.

شيمي دارويي : امكانات چند گانه پايگاه Reaxys از داده هاي معتبر تجربي فراهم آمده كه با دقت از ژورنالها و پروانه هاي ثبت اختراع انتخاب شده اند .اين پايگاه داده هايي با كيفيت بالا براي دانشمندان علوم زيستي نظير داروشناسان ، سم شناسان ، زيست شيميدانان فراهم مي آورد.

متخصصان اطلاعاتي شيمي : اين پايگاه امكان جستجوي مناسبي را براي شيميدانان برقرار مي سازد كه دامنه تاريخي آن از سال 1771 تا به امروز تحقيقات علم شيمي را شامل ميشود .

علم مواد : Reaxys دانشمندان علم مواد را قادر مي سازد كه داده هاي ارزشمند اخير را كه شامل ويژگيها و ساختارهاي شيميايي و فيزيكي است بدست آورند بنابراين قبل از مراجعه شيميدانان به ازمايشگاه آنها بهتر ميتوانند ويژگيهاي يك ماده جديد را پيش بيني كنند و تخمين بزنند.

چگونگي جستجو در پايگاه Reaxys:

در قسمت Reaxys Help شما مي توانيد به اطلاعات جامعي درباره شش قسمت نوار ابزار اين پايگاه دست يابيد : Query , Results , Synthesis Plans , History , My Alerts , My Settings

درقسمت Query ميتوانيد نام يك واكنش ، يك ماده شيميايي و يا يك عبارت را وارد كنيد .در واقع قسمت Query از سه قسمت تشكيل شده است :

Reactions ,2- Substance & Properties ,3- Text, Authors & more 1-

شما ميتوانيد عبارت پرسش را به شيوه هاي مختلف وارد كنيد .مي توانيد يك ساختار يا واكنش را با استفاده از ويرايشگر ساختار بكشيد ، به بارگذاري يك ساختار و يا واكنشي كه قبلا ذخيره كرده ايد بپردازيد و يا نام يك ساختار را تايپ كنيد . شما همچنين مي توانيد جستجوي خود را با استفاده از Save Query ذخيره كنيد .

در قسمت Results بسته به نوع پرسش اين پايگاه براي شما پاسخهاي متفاوتي را فراهم مي آورد .

امكان استفاده از Synthesis Plan به سه شكل براي شما فراهم است :

1- با وارد كردن عبارت جستجو در قسمت query و كليك بر روي قسمت Synthesize به ساختارها در صفحات نتايج لينك برقرار مي شود .

2- با بارگذاري يك Synthesis Plan ذخيره شده

3- با كليك بر روي قسمت New در صفحه Synthesis plan و وارد كردن عبارت جستجو

در قسمت History امكان ذخيره جستجوها و نمايش آنها در يك جدول تاريخي وجود دارد كه شما را قادر مي سازد كه در ميان جستجو هايي كه انجام داده ايد به جستجوي مورد نظرتان برسيد. هنگاميكه شما در سايت ثبت نام كنيد و اصطلاحا logg in شويد امكان دسترسي نتايج جاري و همچنين ذخيره شده قبلي براي شما فراهم است .


پايگاههاي اطلاعاتي -Reaxys - دانلود مقالات لاتین- دانلود رایگان مقاله علمی- سایت دانلود رایگان مقاله- دانلود کتاب های علمی دانشگاهی - دانلود کتاب هیا علمی لاتیننوین لیب11/5/2016پايگاههاي اطلاعاتي -ReaxysReaxys يك پايگاه شيمي وب - پايه مي باشد كه براي محققان امكان جستجو در حوزه ... پايگاههاي اطلاعاتي -ReaxysReaxys يك پايگاه شيمي وب - پايه مي باشد كه براي محققان امكان جستجو در حوزه شيمي و علوم وابسته را فراهم مي اورد. اين پايگاه با انجام جستجوهايي منسجم به منظور كشف واكنشها و مواد شيميايي با طراحي سنتز و منبع شيميايي طراحي شده است .اين پايگاه به دانشمندان شيمي زمان بيشتري براي خلاقيت و ابتكار ميدهد و آنها را قادر ميسازد تا در دنياي رقابت براي رسيدن به اهداف خود پيشگام باشند . تعامل در اين پايگاه با دقت بسيار طراحي و برنامه ريزي شده است تا استفاده پذيري بالايي داشته باشد .اين پايگاه اطلاعات با كيفيت بالا و استثنايي را فراهم مي آورد ، اطلاعاتي درباره واكنشهاي شيميايي و سنتز ، داده هاي كتابشناختي در تحقيقات شيمي آلي ، شيمي معدني ، تركيبات شيمي آلي فلزي ، ويژگيهاي واقعي و غيره.پوشش تاريخي اين پايگاه به 1771 تا اكنون مي رسد و بنابراين اين پايگاه اطلاعات مهم متون شيمي و پروانه هاي ثبت اختراع را شامل مي شود .فهرستي از ژورنالها و پروانه هاي ثبت اختراع تحت پوشش پايگاه Reaxys از طريق لينك زير قابل مشاهده است.https://www.reaxys.com/info/files/Reaxys_Coverage.pdfميان پايگاه Reaxys . و پايگاه Sciencedirect كنش متقابل وجود دارد كه اين قابليت اكتشاف ساختارهاي شيميايي را بهبود مي بخشد . پايگاه Reaxys براي محققان اطلاعات بي نظيري در رابطه با اكتشاف واكنشها و تركيبات داده ها فراهم مي آورد و Science direct دستيابي به متون اصلي مورد اطمينان از قبيل متن كامل مقالات داوري شده و بخشهاي كتابهاي با تاثير بالارا فراهم مي سازد .مقاله اي كه در siencedirect منتشر مي شود داراي محتوايي غني است و خواننده را قادر ميسازد تا مستقيما به ارزشيابي اهميت تركيبات ارائه شده در تحقيقش بپردازد . محقق مي تواند محتواي مقاله را بصورت مستقيم بفهمد و به محتويات جاري در Reaxys پيوند بزند ، كه باعث مي شود هر دونفر يعني خواننده و محقق به افزايش توليد تحقيقاتي بپردازند.استفاده كنندگان از پايگاه Reaxys چهار گروه عمده از محققين در رشته هاي زير هستند كه شامل موارد زير هستند :شيمي سنتز: عمق داده هاي شيمي موجود در پايگاه امكان خوبي را براي شما فراهم مي اورد كه به ارزيابي و طراحي بهترين راه و روش ممكن براي سنتز تركيب مورد نظر خود دست يابيد. دانشمندان شيمي سنتز از امكانات سايت بهره مند مي شوند.شيمي دارويي : امكانات چند گانه پايگاه Reaxys از داده هاي معتبر تجربي فراهم آمده كه با دقت از ژورنالها و پروانه هاي ثبت اختراع انتخاب شده اند .اين پايگاه داده هايي با كيفيت بالا براي دانشمندان علوم زيستي نظير داروشناسان ، سم شناسان ، زيست شيميدانان فراهم مي آورد.متخصصان اطلاعاتي شيمي : اين پايگاه امكان جستجوي مناسبي را براي شيميدانان برقرار مي سازد كه دامنه تاريخي آن از سال 1771 تا به امروز تحقيقات علم شيمي را شامل ميشود .علم مواد : Reaxys دانشمندان علم مواد را قادر مي سازد كه داده هاي ارزشمند اخير را كه شامل ويژگيها و ساختارهاي شيميايي و فيزيكي است بدست آورند بنابراين قبل از مراجعه شيميدانان به ازمايشگاه آنها بهتر ميتوانند ويژگيهاي يك ماده جديد را پيش بيني كنند و تخمين بزنند.چگونگي جستجو در پايگاه Reaxys:در قسمت Reaxys Help شما مي توانيد به اطلاعات جامعي درباره شش قسمت نوار ابزار اين پايگاه دست يابيد : Query , Results , Synthesis Plans , History , My Alerts , My Settingsدرقسمت Query ميتوانيد نام يك واكنش ، يك ماده شيميايي و يا يك عبارت را وارد كنيد .در واقع قسمت Query از سه قسمت تشكيل شده است :Reactions ,2- Substance & Properties ,3- Text, Authors & more 1-شما ميتوانيد عبارت پرسش را به شيوه هاي مختلف وارد كنيد .مي توانيد يك ساختار يا واكنش را با استفاده از ويرايشگر ساختار بكشيد ، به بارگذاري يك ساختار و يا واكنشي كه قبلا ذخيره كرده ايد بپردازيد و يا نام يك ساختار را تايپ كنيد . شما همچنين مي توانيد جستجوي خود را با استفاده از Save Query ذخيره كنيد .در قسمت Results بسته به نوع پرسش اين پايگاه براي شما پاسخهاي متفاوتي را فراهم مي آورد .امكان استفاده از Synthesis Plan به سه شكل براي شما فراهم است :1- با وارد كردن عبارت جستجو در قسمت query و كليك بر روي قسمت Synthesize به ساختارها در صفحات نتايج لينك برقرار مي شود .2- با بارگذاري يك Synthesis Plan ذخيره شده3- با كليك بر روي قسمت New در صفحه Synthesis plan و وارد كردن عبارت جستجودر قسمت History امكان ذخيره جستجوها و نمايش آنها در يك جدول تاريخي وجود دارد كه شما را قادر مي سازد كه در ميان جستجو هايي كه انجام داده ايد به جستجوي مورد نظرتان برسيد. هنگاميكه شما در سايت ثبت نام كنيد و اصطلاحا logg in شويد امكان دسترسي نتايج جاري و همچنين ذخيره شده قبلي براي شما فراهم است .5.0