• آدرس ایمیل :
  •  
  • کلمه عبور :
  •  

پایگاه اطلاعاتی IOP - دانلود مقاله- دانلود رایگان مقاله- دانلود کتاب - دانلود رایگان کتاب

دوشنبه 6 دی 1395 6198 بازدید کننده گروه دسته بندی نشده

IOP که مخفف Institute of physics publishing میباشداز بهترین ناشران در زمینه فیزیک است. Physical society که بعدها Institute of physics نامیده شد در سال ۱۸۷۴ توسط پروفسور Frederich Guthrie که از اساتید Royal college انگلستان است، پایه گذاری شد . IOP شامل ۴۵ ژورنال و ۴ بانک اطلاعاتی می باشد ،موضوع اصلی آن فیزیک است و شامل: فیزیک کاربردی، پلاسما، نور، اتمی و مولکولی، فیزیک هسته ای و انرژی،علم مواد و اجسام فشرده، ریاضی کاربردی وفیزیک ریاضیات، فیزیک پزشکی و بیولوژی،آموزش فیزیک، کامپیوتر می باشد.پوشش زمانی ژورنالهای این پایگاه به سال ۱۸۷۴ برمی گردد. IOP یک انجمن پیشرو و حرفه ای در زمینه فیزیک است که بصورت بین المللی فعالیت نموده و در حال حاضر حدود ۴۰۰۰ عضو در سراسر جهان داردپوشش موضوعی :انتشار علمی و الکترونیکی فیزیک، استانداردهای حرفه ای و اعطای گواهینامه های حرفه ای، کنفرانس های علمی، آموزشی فیزیک
پوشش زمانی:- ۱۸۷۴

نوع اطلاعات: تمام متن

تعداد رکورد: ۴۵۰ کتاب و بیش از ۴۰ نشریه موسسه فیزیک

آدرس اینترنتی ناشر :

http://www.iop.org

IOP که مخفف Institute of physics publishing میباشداز بهترین ناشران در زمینه فیزیک است. Physical society که بعدها Institute of physics نامیده شد در سال ۱۸۷۴ توسط پروفسور Frederich Guthrie که از اساتید Royal college انگلستان است، پایه گذاری شد . IOP شامل ۴۵ ژورنال و ۴ بانک اطلاعاتی می باشد ،موضوع اصلی آن فیزیک است و شامل: فیزیک کاربردی، پلاسما، نور، اتمی و مولکولی، فیزیک هسته ای و انرژی،علم مواد و اجسام فشرده، ریاضی کاربردی وفیزیک ریاضیات، فیزیک پزشکی و بیولوژی،آموزش فیزیک، کامپیوتر می باشد.پوشش زمانی ژورنالهای این پایگاه به سال ۱۸۷۴ برمی گردد. IOP یک انجمن پیشرو و حرفه ای در زمینه فیزیک است که بصورت بین المللی فعالیت نموده و در حال حاضر حدود ۴۰۰۰ عضو در سراسر جهان دارد. فعالیتهای اصلی IOP عبارتند از:

-انتشار ژورنال و مجله در زمینه فیزیک و شاخه های مربوطه بصورت چاپی و الکترونیکی

– تعریف و تعیین استانداردهای حرفه ای مربوط به رشته فیزیک

– توسعه علم فیزیک با برگزاری کنفرانسهای علمی و آموزشی

IOP  با کلیه انجمنهای فیزیک همکاری نموده و از طریق مختلف مانند به اشتراک گذاری منابع اطلاعاتی ،انجام پروژه های مشترک ،تولید مطالب آموزشی و سیاست گزاری به توسعه علم فیزیک کمک می نماید.این موسسه نقش نماینده اصلی اروپا را در مجامع بین المللی فیزیک ایفا کرده و نمایندگی کلیه فیزیکدانان انگلستان و ایرلند را بعهده دارد.خلاصه IOP فعالیت اصلی خود را در کلیه زمینه های علمی،آموزشی،تحقیقاتی و انتشاراتی مربوط به فیزیک و کلیه زیر شاخه های آن متمرکز نموده است. IOP از مراجع مهم علوم پایه و رایج در رشته فیزیک و علوم وابسته به آن است در مجموعه IOP، ۴۵ژورنال معتبر که توسط انجمن فیزیک انگلستان Institute of Physics منتشر می گردد با پوشش زمانی گسترده در اختیار دانشجویان و محققین رشته های فیزیک، ریاضی و دیگر رشته های علوم پایه دانشگاه است.

آدرس دسترسی به بخش مقالات این پایگاه بدین شرح است:

 

پایگاه اطلاعاتی IOP - دانلود مقاله- دانلود رایگان مقاله- دانلود کتاب - دانلود رایگان کتابنوین لیب12/26/2016پوشش موضوعی :انتشار علمی و الکترونیکی فیزیک، استانداردهای حرفه ای و اعطای گواهینامه های حرفه ای ... پوشش موضوعی :انتشار علمی و الکترونیکی فیزیک، استانداردهای حرفه ای و اعطای گواهینامه های حرفه ای، کنفرانس های علمی، آموزشی فیزیک پوشش زمانی:- ۱۸۷۴نوع اطلاعات: تمام متنتعداد رکورد: ۴۵۰ کتاب و بیش از ۴۰ نشریه موسسه فیزیکآدرس اینترنتی ناشر :http://www.iop.orgIOP که مخفف Institute of physics publishing میباشداز بهترین ناشران در زمینه فیزیک است. Physical society که بعدها Institute of physics نامیده شد در سال ۱۸۷۴ توسط پروفسور Frederich Guthrie که از اساتید Royal college انگلستان است، پایه گذاری شد . IOP شامل ۴۵ ژورنال و ۴ بانک اطلاعاتی می باشد ،موضوع اصلی آن فیزیک است و شامل: فیزیک کاربردی، پلاسما، نور، اتمی و مولکولی، فیزیک هسته ای و انرژی،علم مواد و اجسام فشرده، ریاضی کاربردی وفیزیک ریاضیات، فیزیک پزشکی و بیولوژی،آموزش فیزیک، کامپیوتر می باشد.پوشش زمانی ژورنالهای این پایگاه به سال ۱۸۷۴ برمی گردد. IOP یک انجمن پیشرو و حرفه ای در زمینه فیزیک است که بصورت بین المللی فعالیت نموده و در حال حاضر حدود ۴۰۰۰ عضو در سراسر جهان دارد. فعالیتهای اصلی IOP عبارتند از:-انتشار ژورنال و مجله در زمینه فیزیک و شاخه های مربوطه بصورت چاپی و الکترونیکی– تعریف و تعیین استانداردهای حرفه ای مربوط به رشته فیزیک– توسعه علم فیزیک با برگزاری کنفرانسهای علمی و آموزشیIOP  با کلیه انجمنهای فیزیک همکاری نموده و از طریق مختلف مانند به اشتراک گذاری منابع اطلاعاتی ،انجام پروژه های مشترک ،تولید مطالب آموزشی و سیاست گزاری به توسعه علم فیزیک کمک می نماید.این موسسه نقش نماینده اصلی اروپا را در مجامع بین المللی فیزیک ایفا کرده و نمایندگی کلیه فیزیکدانان انگلستان و ایرلند را بعهده دارد.خلاصه IOP فعالیت اصلی خود را در کلیه زمینه های علمی،آموزشی،تحقیقاتی و انتشاراتی مربوط به فیزیک و کلیه زیر شاخه های آن متمرکز نموده است. IOP از مراجع مهم علوم پایه و رایج در رشته فیزیک و علوم وابسته به آن است در مجموعه IOP، ۴۵ژورنال معتبر که توسط انجمن فیزیک انگلستان Institute of Physics منتشر می گردد با پوشش زمانی گسترده در اختیار دانشجویان و محققین رشته های فیزیک، ریاضی و دیگر رشته های علوم پایه دانشگاه است.آدرس دسترسی به بخش مقالات این پایگاه بدین شرح است:http://www.iopscience.iop.org 5.0